کلیدواژه‌ها = حسرت
تعداد مقالات: 1
1. «حسرت بر گذشته» از بن مایه های اصلی ادب پایداری در نفثه المصدور

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 53-64

زهرا حبیبی زاده؛ غفار برج ساز


شماره‌های پیشین نشریه