کلیدواژه‌ها = روایت‌شناسی
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر تجربۀ زیسته بر ماهیت عناصر روایت (مطالعۀ موردی من زنده‌ام )

دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1398، صفحه 167-184

سوسن جبری؛ فرزانه هدایتی زاده


2. تحلیل عنصر روایت در خاطره‌ نوشته‌ی «دخترشینا» براساس نظریه «ژرار ژنت»

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 65-76

الهام زارع؛ نعمت الله ایرانزاده؛ شیرزاد طایفی