کلیدواژه‌ها = دا
تعداد مقالات: 2
1. بسامد و گونه های بن مایه ادب پایداری در خاطره نگاشت "دا"

دوره 4، شماره 6، بهار و تابستان 1399، صفحه 85-98

عاطفه زندی


2. بررسی زمان روایت در خاطره‌نگاشت «دا» بر اساس نظریه‌ی ژرار ژنت

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1397، صفحه 65-76

عاطفه زندی؛ حسین بیات