نویسنده = ستاره جاویدان
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل محتوایی شعر پایداری آلمان و شعر دفاع مقدس ایران

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1397، صفحه 25-46

ساره زیرک؛ سپیده یگانه؛ ستاره جاویدان


شماره‌های پیشین نشریه