اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 182
تعداد پذیرش 60
تعداد عدم پذیرش 86

مقالات منتشر شده (از سال 1395)
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 6
تعداد مقالات 65
تعداد مشاهده مقاله 24494
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 6836
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 47 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 202 روز
متوسط زمان داوری 68 روز
متوسط زمان پذیرش 427 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 236 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 152 روز
درصد پذیرش 33 %