اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 187
تعداد پذیرش 64
تعداد عدم پذیرش 88

مقالات منتشر شده (از سال 1395)
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 6
تعداد مقالات 69
تعداد مشاهده مقاله 25682
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 7438
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 46 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 201 روز
متوسط زمان داوری 67 روز
متوسط زمان پذیرش 413 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 236 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 152 روز
درصد پذیرش 34 %