آمار و ارقام

تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 5
تعداد مقالات 63
 تعداد مشاهده مقاله  22,120
 نسبت مشاهده بر مقاله  351.11
 نسبت دریافت فایل بر مقاله  90.33
 تعداد مقالات ارسال شده  171
 تعداد مقالات پذیرفته شده  58
 درصد پذیرش  34
 زمان پذیرش (روز)  352
میانگین بازه زمانی فرایند داوری   54 

فراخوان مقاله برای دو فصلنامه علمی- تخصصی "ادبیات دفاع مقدس" دانشگاه شاهد 

نشریه ادبیات دفاع مقدس، در پی انتشار مقالات ارزشمند صاحب نظران ، محققان و دست اندرکاران حوزه ی ادبیات پایداری است ؛ از این رو از همه عزیزان پژوهشگر و صاحب نظر دعوت می شود، با ارسال دستاوردهای پژوهشی گرانسنگ خود، ما را در این امر یاری نمایند. 
شایان ذکر است این دو فصلنامه در پی آن است که زمینه انتشار مقاله های علمی - پژوهشی در حوزه ادبیات دفاع مقدس را برای پژوهشگر ان و استادان این حوزه فراهم نماید، این پژوهش ها می توانند آثار این حوزه را با رویکردهای زبان شناختی ، سبک شناسی، نقد ادبی ، بلاغت ، نشانه شناسی ، معنا شناسی و ... ، مورد بررسی و پژوهش قرار دهند. محورکلی این  نشریه ، همه زمینه های ادبی این حوزه از "کلاسیک و معاصر"، "ایران و جهان" را در بر می گیرد.

ارسال مقاله فقط با ثبت نام از طریق سامانه نشریه به آدرس  http://rl.shahed.ac.ir امکان پذیر می باشد. نویسندگان پس از مطالعه راهنمای ثبت نام و ارسال مقاله اقدام به فرستادن مقاله در سامانه این نشریه نمایند.لازم به ذکر است به مقالاتی که از طریق ایمیل ارسال می گردد، هیچگونه ترتیب اثری داده نمی شود. پیگیری وضعیت مقاله فقط از طریق ایمیل نشریه به آدرس rl@shahed.ac.ir امکان پذیر است.  نتیجه تمامی مقالاتی که در روند بررسی نشریه قرار گیرند، در حدود زمانی 6 ماه اعلام خواهد شد.

با سپاس

دفتر مجله دو فصلنامه ادبیات دفاع مقدس


*لازم به ذکر است به منظور صیانت از حقوق و مالکیت فکری و معنوی پژوهشگران و نویسندگان مقالات علمی و جلوگیری از دریافت تحقیقات تکراری، نشریه ادبیات دفاع مقدس از نرم افزار مشابه یاب تحت عنوان همیاب استفاده می نماید.


*داوری مقالات ازنوع داوری دو سو کور (Double Blind) می باشد.


دو فصلنامه ادبیات دفاع مقدس، یک نشریه علمی با دسترسی آزاد است. فایل تمام متن مقالات به صورت Pdf در سایت نشریه قرار گرفته و مراجعه‌کنندگان می­‌توانند به صورت رایگان آن را دانلود نمایند.


 *این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.*


 

 

 

 

 
شماره جاری: دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-214 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر کارشناس نشریه
شاپا چاپی
2645-3800
شاپا الکترونیکی
2645-3819

ابر واژگان