کلیدواژه‌ها = محاکات
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر تجربۀ زیسته بر ماهیت عناصر روایت (مطالعۀ موردی من زنده‌ام )

دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1398، صفحه 167-184

سوسن جبری؛ فرزانه هدایتی زاده