دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مؤلفه‌های ادبیات پایداری در اشعار شاعران معاصر افغانستان (مطالعۀ موردی: عبدالسمیع حامد و سید ابوطالب مظفری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1401

منوچهر دانش پژوهان؛ غلام حضرت هویدا


عرفان در شعر دفاع مقدّس خوزستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1401

داودرضا کاظمی


تحلیل و مقایسه‌ی روابط زمانی دو داستان« پر عقاب» و « دیدگاه» از داستانهای کوتاه ادبیات پایداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1401

معصومه معتمدنیا