دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بررسی تکنیک های طنز در رمان آبنبات هل دار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1400

نعیمه ترکمن نیا؛ حسین عباس زاده


2. تأملی در رمان جنگ و تعریف آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1400

فاطمه حسینی؛ محمد پارسانسب؛ حسین بیات


3. بازتاب تلمیحات اسطوره ای و حماسی در اشعار سید حسن حسینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1400

شهلا خلیل اللهی؛ نرگس نظری


4. مؤلّفه‌های پایداری در کتاب فرنگیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1400

غلامرضا سالمیان؛ مریم عزتی


5. بررسی تطبیقی شخصیت میرمهنّا وغایی(چهره پایداری جنوب)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1400

زهرا رضایی؛ احمد فروزانفر


6. دگردیسی در ادبیات داستانی دفاع مقدس بر مبنای ده رمان برتر از دهه شصت تا دهه نود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1400

افسانه شیرشاهی