بررسی مولفه‌های هوش معنوی و تاثیر آن در ساخت فیلم‌های مستند روایت فتح به رهبری معنوی شهیدآوینی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری پژوهش هنر

2 مدرس و عضو هئیت علمی

3 دانشجوی دکتری پژوهش هنر دانشگاه هنر اصفهان

چکیده

جنگ هشت ساله ایران فرسایشی ترین جنگ قرن بیستم می باشد. ایران تا قبل از فیلمهای روایت فتح هیچ تجربه ایی را در زمینه مستندهای جنگی نداشت. شهید آوینی نیز قبل از ساخت این مجموعه هیچ فیلمی را کارگردانی نکرده بود و هیچ گونه تجربه فیلمسازی نداشت. کارگردان که همانا رهبری معنوی آثار را بر عهده دارد از ویژگیهای مدیریتی هوش معنوی خود با آگاهی کامل در خلق فیلم می تواند استفاده می کند تا سازمان سینما را هدایت نماید. شهید آوینی با اتکا به رهبری و هوش معنوی خود لحظات تکرار ناشدنی از تاریخ ایران را در قاب سینمای مستند ثبت نمود. امروزه نه تنها رسانه سینمای ایران بلکه تاریخ‏ ، فرهنگ و هویت جامعه ایرانی وام دار تجربه های اوست و می توان از این مجموعه به عنوان الگوی مناسب در رفتارشناسی بر اساس هوش معنوی آموخت. هدف این پژوهش بررسی تاثیر مولفه های هوش معنوی در کارگردانی فیلم و روش آن توصیفی می باشد. فرضیه اصلی پژوهش به تاثیر مولفه های معنوی سالهای حماسه و نقش رهبری معنوی شهید آوینی در ثبت آن مولفه ها در فیلمهای مستند روایت فتح می پردازد.

کلیدواژه‌ها