داوران

 

*لینک دانلود راهنمای داوری یک مقاله در نشریه ادبیات دفاع مقدس

 


 

 *لیست داوران ادبیات دفاع مقدس:

 

نام داور سمت / سازمان
عبدالرضا باقری بنجار جامعه شناسی تطبیقی
غفار برجساز استادیار/دانشگاه شاهد
محمود بشیری دانشیار/دانشگاه علامه طباطبایی
منیژه پورنعمت استادیار/دانشگاه بوشهر
فرانک جهانگرد استادیار/مرکز تحقیقات علوم انسانی
شهلا خلیل اللهی عضو هیات علمی دانشگاه شاهد
زهرا دری استادیار/دانشگاه آزاد
اکبر رهنما دانشگاه شاهد
کامران شاه مرادیان استادیار/دانشگاه آزاد
علی صیادانی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان-دانشکده ادبیات-گروه زبان و ادبیات عرب
احمد فروزانفر استادیار دانشگاه شاهد
فرهاد کاکه رش استادیار/دانشگاه آزاد مهاباد
عباس کشاورز شکری دانشیار گروه علوم سیاسی دانشکده علوم امسانی دانشگاه شاهد تهران
علی مرشدی زاد عضو هیات علمی/ دانشگاه شاهد
بتول مهدوی استادیار/دانشگاه مازندران
مهدی نادری دانشگاه شاهد