داوران

 

*لینک دانلود راهنمای داوری یک مقاله در نشریه ادبیات دفاع مقدس


 فهرست داوران نشریه به تفکیک سال انجام داوری:

 

دانلود فهرست داوران سال 1398

دانلود فهرست داوران سال 1399

 *فهرست کل داوران ادبیات دفاع مقدس:

 

نام داور سمت / سازمان
عبدالرضا باقری بنجار استادیار،گروه علوم اجتماعی،دانشگاه شاهد
غفار برجساز استادیار،گروه زبان وادبیات فارسی ،دانشگاه شاهد
محمود بشیری دانشیار/دانشگاه علامه طباطبایی
منیژه پورنعمت استادیار/دانشگاه بوشهر
مهدی جاویدشاد دانشگاه شیراز
فرانک جهانگرد استادیار/مرکز تحقیقات علوم انسانی
شهلا خلیل اللهی دانشیار،گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شاهد
زهرا دری استادیار/دانشگاه آزاد
اکبر رهنما دانشیار،گروه علوم تربیتی،دانشگاه شاهد
کامران شاه مرادیان استادیار/دانشگاه آزاد
علی صیادانی استادیار/گروه زبان و ادبیات عرب،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
احمد فروزانفر دانشیار،گروه زبان و ادبیات فارسی،دانشگاه شاهد
فرهاد کاکه رش استادیار/دانشگاه آزاد مهاباد
عباس کشاورز شکری دانشیار، گروه علوم سیاسی دانشگاه شاهد
علی مرشدی زاد استادیار،گروه علوم سیاسی، دانشگاه شاهد
بتول مهدوی استادیار/دانشگاه مازندران
مهدی نادری استادیار،گروه علوم سیاسی،دانشگاه شاهد
بهمن نزهت استاد/دانشگاه ارومیه