دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مؤلفه‌های ادبیات پایداری در اشعار شاعران معاصر افغانستان (مطالعۀ موردی: عبدالسمیع حامد و سید ابوطالب مظفری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1401

منوچهر دانش پژوهان؛ غلام حضرت هویدا


عرفان در شعر دفاع مقدّس خوزستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1401

داودرضا کاظمی


تحلیل و مقایسه‌ی روابط زمانی دو داستان« پر عقاب» و « دیدگاه» از داستانهای کوتاه ادبیات پایداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1401

معصومه معتمدنیا


بازتاب نماد رنگ در کتاب کوش‌نامه اثر ایرانشاه ابن‌الخیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1401

زهرا اسحقی؛ احمد فروزانفر؛ الهام ملکیان


تحلیل گفتمان غالب بر رمان "اللاز" اثر "طاهر وطار" (بر اساس نظریه تحلیل گفتمان انتقادی "نورمن فرکلاف")

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1401

کتایون فلاحی؛ سبحان شافعیان