اصول اخلاقی انتشار مقاله

اصول اخلاقی انتشار مقاله نشریه ادبیات دفاع مقدس:

 

بسمه تعالی

 

ادبیات دفاع مقدس

 

منشور اخلاقی مجله ادبیات دفاع مقدس

 

  از کلیه افراد فعال در نشریه  اعم ازسردبیر ، مدیر مسئول ، اعضای هیئت تحریریه، مدیرداخلی ، ویراستار ، داوران ، نویسندگان  و ناشر درخواست می شود ،ضمن احترام به  اصول اخلاقی نشریه ، نسبت به آن پای بند باشند،در صورت رعابت نکردن اصول  اخلاقی نشریه ، بناچار همکاری نشریه با هر یک از افراد نامبرده قطع خواهد شد.

 

1-   وظایف و مسئولیت های ناشر

 

-کلیه حقوق اعم از چاپ، تکثیر، نسخه برداری و ... برای نشریه ادبیات دفاع مقدس محفوظ است.افراد می توانند با ذکر منبع مطالب را در آثار خود استفاده کنند

 

 - مجله حق رد ، قبول و ویراستاری ، چاپ و تکثیر مقالات ‏را دارد.

 

- کلیه اطلاعات شخصی نویسندگان مقاله محرمانه  خواهد بود.

 

- استفاده از نتایج تحقیقات دیگران با ارجاع دهی صحیح قابل قبول خواهد بود.

 

-  نتیجه داوری ها در  نشریه محرمانه خواهد بود ، در صورت لزوم مدیر مسئول، سردبیر و اعضای هیأت تحریریه می توانند ، درباره نتیجه داوری و تصمیم گیری کنند

 

- در کل، عوامل و دست اندرکاران نشریه حق اعمال نظر شخصی و  تصمیم گیری نسبت به مقالات را نخواهند داشت.

 

- چاپ مقاله به معنی تأیید مطالب آن توسط  نشریه نیست

 

2- وظایف سردبیر
-مسئولیت هرگونه مطلب چاپ شده در نشریه را به عهده دارند

 

-در جهت رفع نیازهای علمی خوانندگان و نویسندگان تلاش کنند.

 

-در جهت پیشبرد و ارتقای علمی نشریه تلاش کنند.

 

-   یکپارچگی پیشینه علمی و دانشگاهی نشریه را حفظ کنند.

 

- از تحت شعاع قرار گرفتن استاندارد های اخلاقی و فکری توسط نیاز های مالی جلوگیری کنند.

 

- سردبیران باید تصحیحات، توضیحات، پس گیری مقالات را در صورت نیاز با علاقه ارائه دهند.

 

- سردبیر باید سرقت ادبی و تقلب و کلاهبرداری های احتمالی را شناسایی کند .

 

 3- وظایف دبیران علمی        

 

     -دبیران علمی نشریه ، باید مقالات داوری شده یا نشده را محرمانه نگه دارند.

 

- دبیران علمی و داوران تصمیمات مبنی بر چاپ یا عدم چاپ مقاله را بر عهده دارند.

 

-دبیران علمی باید نام داوران را  فاش نکنند.

 

-دبیران علمی ، سرقت ادبی و تقلب و کلاهبرداری های احتمالی را شناسایی کنند و در موارد نیاز اصلاحات، توضیحات، و واپس گیری هارا پی گیری کنند .

 

4-وظایف داوران

 

-بررسی کمی، کیفی، محتوایی و علمی مقالات در راستای بهبود ارتقاء علمی نشریه بر عهده داوران  است.

 

-داوران باید مقالات را بر اساس مستندات علمی و استدلال داوری کرده و از اعمال نظر شخصی و غیره پرهیز کنند

 

-داوران، ارزیابی دقیق مقاله و اعلام نقاط قوت و ضعف مقاله  باید برای سردبیر ارسال کنند.

 

-داوران ، پاسخگو، وقت شناس، علاقه­مند و پای بند به اخلاق  علمی باید باشند .

 

-داوران، باید از درج  اطلاعات و جزئیات موجود در مقالات را برای دیگران پرهیز کنند

 

     5-. وظایف و تعهدات نویسندگان

 

-نویسنده مسئول باید همه نویسندگان مقاله را نسبت به جایگاه خود در مقاله اطلاع دهد و سپس مقاله را به نشریه  ارسال کند

 

-نویسنده/نویسندگان، مسئول صحت و دقت محتوای مقالات خود هستند.

 

- نویسنده مسئول مقاله موظف است تا  نسبت به اطلاعات شخصی و علمی تمام نویسندگان (پس از اخذ تأیید از نامبردگان) اطمینان حاصل کند.

 

- نویسنده/نویسندگان موظف هستند، مقالات خود را با دقت علمی، ارجاع صحیح درون متنی ،ذکر صحیح منابع ،رعایت امانت داری در متن های برگرفته از دیگران به نشریه ارسال کنند

 

 - نویسنده/نویسندگان،حق ارسال مقاله قبل از تعیین تکلیف در هیچ  نشریه  دیگری در داخل یا خارج از کشور را ندارند

 

- نویسنده/نویسندگان  باید خود ارائه کننده مقاله بوده و هر گونه استفاده از تحقیقات سایر افراد بدون ذکر منبع در مقاله خودداری کنند

 

- نویسنده/نویسندگان، هرگاه متوجه خطا و بی‌دقتی در مقاله خود شوند، باید اطلاع داده ، یا آن را اصلاح کرده یا انصراف خود را اعلام کنند .

 

- نویسنده/نویسندگان، باید از هرگونه سرقت ادبی، مانند : استفاده ی از مقالات دیگران به نام خود یا ایده های شخصی دیگران، حتی استفاده از یک جمله شخص دیگر یا جملات مقالات چاپ شده خود، بدون ذکر منبع اکیدا خودداری کنند.

 

- نویسنده/نویسندگان ، تمامی منابعی که در پایان ذکر کرده اند، باید در متن مقاله نیز نام برده باشند .