تحلیل نقش نویسنده در خاطرات دیگر نگاشت دفاع مقدس (مطالعه موردی مجموعه خاطرات «دا»)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد ادبیات پایداری، دانشگاه شاهد

2 استادیار گروه زبان وادبیات فارسی،دانشگاه شاهد

چکیده

در فرایندی که خاطراتِ دیگرنگاشت دفاع مقدس طی می‌کنند، خلق اثر از پرسشگری آغاز می‌شود؛ یعنی راوی ذهن خود را به روی مصاحبه‌گر باز می‌کند و او به درون جهان ذهن راوی راه یافته تا بتواند با پرسش‌هایش او را به فضایی در زمان جنگ ببرد. اصولاً اثری که بر مبنای پرسش و پاسخ شکل می‌گیرد، مصاحبه‌گر در موفقیت یا ناموفق بودن آن نقش زیادی ایفا می‌کند. نکته‌ای که بسیاری از مخاطبان ِخاطرات دیگرنگاشت به آن بی‌توجه‌اند. در این پژوهش که باهدف نمایاندن نقش نویسنده در خاطرات دیگرنگاشت دفاع مقدس صورت گرفته، مسئلۀ «چگونگی گفتن و نگارش و مستندنگاری» با محوریت کتاب دا، نوشتۀ سیده‌اعظم حسینی، به‌شیوۀ توصیفی‌تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که نویسنده به‌خوبی توانسته اثر را از ورطۀ شعارزدگی حفظ کند و هوشمندانه زاویۀ دید درستی برای طراحی سوژه‌اش انتخاب نماید. او بر جنبۀ مستندوار اثرش تأکید دارد؛ اما می‌داند چطور بخش دراماتیک روایت واقعی را در داستانش بگنجاند؛ و با وجود حجم زیاد، کشش و ضرب‌آهنگ مناسب دارد و خسته‌کننده نیست. ساختار قوی و داستانی کتاب مخاطب را مجذوب خود می‌کند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که چگونه‌گفتن و نحو نگارش به‌عنوان عواملی مؤثر در شهرت و ماندگاری دا محسوب می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Role of the Author in Sacred Defense Biography (Case Study: Da Memoir)

نویسندگان [English]

 • Azam Anghaie 1
 • Ahmad Forouzanfar 2
1 MA in Resistance Literature, Shahed University
2 Assistant Professor of Persian Language and Literature, Shahed University
چکیده [English]

In the process the Sacred Defense biography goes through, the creation of the work begins with questioning, that is, the narrator opens his or her mind to the interviewer and he or she reaches into the world of the narrator’s mind so that they can bring them to a space in time of war with the questions. Essentially, in the work that is created based on question and answer, the interviewer plays a significant role in its success or failure, a point that is ignored by most of the audiences of biographies. Aiming to illustrate the role of the author in the Sacred Defense biographies and applying descriptive research methodology, this study investigates the question of “how to say, write and document” with a focus on Da written by Seyyeded Azam Hosseini. Findings indicate that the author has succeeded in safeguarding the work from being stricken with slogans and cleverly has chosen the right perspective for the design of his subject. She emphasizes the documentary aspect of her work, but she knows how to incorporate dramatic quality into the documentary story. Despite the large quantity, the work has proper suspense and rhythm and is not boring. The strong and fictional structure of the book fascinates the audience. Results show how saying and writing are considered to be effective factors in the reputation and durability of Da.

کلیدواژه‌ها [English]

 • biography
 • Sacred Defense
 • Da
 • Seyyedeh Azam Hosseini
 1. بی‌نیاز، ف. (۱۳۸۸). درآمدی برداستان‌نویسی و روایت‌شناسی. چ۲. تهران: افراز.
 2. حافظ شیرازی، خ.ش. (۱۳۷۳). دیوان اشعار. از نسخۀ محمد قزوینی و قاسم غنی. چ۷. تهران: انجمن خوشنویسان.
 3. حسینی، س.ا. (۱۳۹۲). دا؛ خاطرات سیده‌زهرا حسینی. چ۱۵۱. تهران: سوره مهر.
 4. خبرگزاری تسنیم. (۱۳۹۷). گفت‌وگوی حضوری سیده‌اعظم حسینی با سعید یزدان‌نژاد و قدرت‌الله علیرضاپور. تهران. دی ۱۳۸۸. تاریخ نشر: ۵ آبان - ۱۳: ۰۷.
 5. خسروی، ا. (۱۳۸۸). حاشیه‌ای بر مبانی داستان. تهران: ثالث.
 6. سعدی، ش. م. (۱۳۷۸). گلستان. تصحیح محمدعلی فروغی. تهران: امیرکبیر.
 7. کادن، جی. ای. (۱۳۸۰). فرهنگ ادبیات و نقد. ترجمۀ کاظم فیروزمند. تهران: شادگان.
 8. کمری، ع. (۱۳۹۰). کلیات خاطره با یاد خاطره. چ۳. تهران: سوره مهر.
 9. محمدی فشارکی، م. و فضل‌الله خدادادی (۱۳۹۱). از تاریخ تا داستان؛ تحلیل عناصر مشترک بین تاریخ و داستان. پژوهش‌های تاریخی، ۴(۳)، ۷۱-۸۶.
 10. مدرسی، ف. (۱۳۹۰). فرهنگ توصیفی نقد و نظریه‌های ادبی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 11. مندنی‌پور، ش. (۱۳۸۴). ارواح شهرزاد. تهران: ققنوس.
 12. مستور، م. (۱۳۷۹). مبانی داستان کوتاه. تهران: مرکز.
 13. میرصادقی، ج. (۱۳۹۰). راهنمای داستان‌نویسی. تهران: سخن.
 14. ــــــــــــــــــ. (۱۳۶۴). عناصر داستان. چ۱. تهران: شفا.
 15. میرصادقی، ج. و میمنت میرصادقی (۱۳۷۷). واژه‌نامۀ هنر داستان‌نویسی. تهران: کتاب مهناز.
 16. وود، م. (۱۳۸۸). توصیف در داستان. ترجمۀ نیلوفر اربابی. اهواز: رسش.