تحلیل داستانی وقت تقصیر بر پایه نظریه تک اسطوره جوزف کمپبل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه الزهرا

2 استادیارگروه زبان و ادبیات زبان فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز

چکیده

برپایۀ نظریۀ تک‌اسطورۀ جوزف کمپبل، سفر قهرمان به‌دنبال دعوتی از جانب آرکی‌تایپ در ناخودآگاه قهرمان صورت می‌گیرد. در پی این کشش، قهرمان از جامعه (ذهن ناخودآگاه) عزیمت می‌کند و با آموزش تعالیم خاص در سرزمین‌های ناآشنا به قابلیت‌های جدید دست می‌یابد و به مرحلۀ تشرف می‌رسد. این سفر با نمادها و نشانه‌هایی در کهن‌الگوهای غالب جوامع ترسیم شده است. قهرمان پس از بازگشت از سفر، قابلیت ارشاد دیگران را به دست می‌آورد. در این نوشتار، به‌روش توصیفی‌تحلیلی، پس از تشریح مراحل سفر به بررسی داستان وقت تقصیر، اثر محمدرضا کاتب، و تطبیق آن با نظریۀ جوزف کمپبل پرداخته شده است. «ابرو»، شخصیت اصلی داستان، به‌عنوان قهرمان به ندای ناخودآگاه، از مردم خود جدا می‌شود و در کوه، که نمادی از سرزمین دور است، مراحل خاص تعلیمی را طی می‌کند تا شایستۀ آشتی با روان ناخودآگاه گردد. او پس از طی مراحل و بازگشت، اسطورۀ قهرمان هم‌رزمان در حمایت از مردم ناتوان (در اصطلاح مورچگان و یقه‌چرکان) می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The analysis of the "time of fault" story based on Joseph Campbell's single-myth theory

نویسندگان [English]

  • Foruzandeh Edalat Kashi 1
  • Mahnaz Jafarieh 2
1 PhD Student of Persian Language and Literature, Alzahra University
2 Assistant Professor of Persian Language and Literature, Islamic Azad University, Central Tehran Branch
چکیده [English]

Based on Joseph Campbell’ theory of monomyth, the hero's journey begins with an archetypal invitation coming from hero’s unconscious mind. Following the invitation, the hero moves from the community (the consciousness mind), achieves new capabilities in unknown worlds through scpecial trainings, and goes through initiation. The journey is marked by symbols and signs in the dominant archetypes of societies. Following his return from the journey, the hero obtains the capability of guiding others. The present article, after discussing the stages of the heroic journey, uses descriptive-analytical method to investigate Mohammad Reza Kateb’s Time of Fault and its applicability to Joseph Campbell’s theory. In this novel, the hero protagonist of the story “Abroo” is separated from his people and undergoes special educational stages in a mountain, which symblolizes an obscure land, in order to be capable of being reconciled with his own unconscious mind. After going through the stages and return, the hero comes to support marginalized people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • return
  • monomyth
  • initiation
  • journey
  • hero