نویسنده = عبدالله حمیدزاده
بررسی مولفه‌های هوش معنوی و تاثیر آن در ساخت فیلم‌های مستند روایت فتح به رهبری معنوی شهیدآوینی

دوره 4، شماره 6، فروردین 1399، صفحه 129-142

پیام زین العابدینی؛ بهزاد هدهدی؛ عبدالله حمیدزاده