کلیدواژه‌ها = پایداری
تعداد مقالات: 2
1. بن‌مایه‌های بیداری و پایداری در شعر محمدرضا شبیبی

دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1398، صفحه 133-144

دانا طالب پور؛ معصومه شبستری


2. «حسرت بر گذشته» از بن مایه های اصلی ادب پایداری در نفثه المصدور

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 53-64

زهرا حبیبی زاده؛ غفار برج ساز


شماره‌های پیشین نشریه