کلیدواژه‌ها = شعر دفاع مقدس
تعداد مقالات: 2
1. واکاوی ویژگی‌های زبانی و محتوایی در شعر شاعران دفاع مقدس

دوره 3، شماره 4، بهار و تابستان 1398، صفحه 13-26

عزت خلیقی؛ سیّد محمّد علوی مقدّم


2. تحلیل محتوایی شعر پایداری آلمان و شعر دفاع مقدس ایران

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1397، صفحه 25-46

ساره زیرک؛ سپیده یگانه؛ ستاره جاویدان


شماره‌های پیشین نشریه