کلیدواژه‌ها = زبان
تعداد مقالات: 2
1. ابعاد حماسی شعر عاشورایی معاصر

دوره 3، شماره 4، بهار و تابستان 1398، صفحه 57-68

علی پورزمان؛ غفار برجساز


2. واکاوی ویژگی‌های زبانی و محتوایی در شعر شاعران دفاع مقدس

دوره 3، شماره 4، بهار و تابستان 1398، صفحه 13-26

عزت خلیقی؛ سیّد محمّد علوی مقدّم


شماره‌های پیشین نشریه