بررسی و تحلیل دوبیتی‌های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در شعر علیرضا قزوه، سهیل محمودی و اکبر بهداروند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد رامهرمز، دانشگاه آزاد اسلامی، رامهرمز ایران.

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، واحد رامهرمز، دانشگاه آزاد اسلامی، رامهرمز، ایران.

چکیده

علیرضا قزوه، سهیل محمودی و اکبر بهداروند از شاعران دوبیتیسرا و از چهره­های برجستۀ معاصر هستند  که برای بیان احساسات و عواطف شاعرانۀ خود نسبت به شهیدان، اسرا، جدایی از عزیزان و توصیف حالات درونی و... قالب دوبیتی را برگزیده­اند. در این جستار مضامین دوبیتی­های انقلاب اسلامی در شعر شاعران مذکور، به عنوان یکی از پربسامدترین قالب­های شعر این دوران با نگاهی تحلیلی از جنبه­های ساختاری و محتوایی بررسی شده است. با شروع جنگ تحمیلی دوبیتی جزء نخستین قالب­هایی بوده است که این شاعران به وسیلۀ آن به سرودن و زمزمۀ نجوای درونی خود و انعکاس صحنه­های عشق، شور و حماسۀ رزمندگان و حوادث جنگ پرداختهاند. دورۀ درخشش دوبیتی­های انقلاب اسلامی نیز همین زمان بوده، بعد از دوران دفاع مقدس تقریباً رو به افول نهاده است. پس از اتمام جنگ دوبیتی‌سرایی یا به تعبیری دوبیتی­های موفق کم­تری سروده شده که آن هم در شعر شاعران جوان‌تر، نمود یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An analysis of the Islamic Revolution and the Holy Defense Couplets in Alireza Ghazveh, Soheil Mahmoudi, and Akbar Behdarvand’s Poems

نویسندگان [English]

  • Masoud Pakdel 1
  • Hatam Saidimehr 2
1 Assistant Professor of Persian Language and Literature, Islamic Azad University, Ramhormoz Branch, Ramhormoz, Iran.
2 PhD Student of Persian Language and Literature, Islamic Azad University, Ramhormoz Branch, Ramhormoz, Iran.
چکیده [English]

Alireza Ghazveh, Soheil Mahmoodi, and Akbar Behdarvand are three of the most prominent couplet poetry figures in the Modern Poetry. They tend to use couplets as a way of expressing their poetical sentiments toward Martyrs, war captives, separation from beloved ones, and internal state. In this Article, themes of the Islamic Revolution couplets, as one of the most frequent poetry styles in this era, will be analyzed with an analytical point of view considering all the aspects including structure and content. With the onset of the imposed war against Iran, couplet was one of the first styles used by these poets as a way of versifying and composing their inner voice and reflecting the love and enthusiasm and epic battles of the soldiers, as well as the war incidents. This was the period that couplets were at the peak of their popularity and after the “holy defense” period, it started to fade out, and less successful couplets were composed and this could be seen more often in younger generation poets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alireza Ghazveh
  • Soheil Mahmoodi
  • Akbar Behdarvand
  • Islamic Revolution
  • Holy Defense
  • couplet
امین‌پور، قیصر. ( 1368). تنفس صبح، تهران: سروش.
ـــــــــــــــ (1390). گزینه اشعار، چاپ هفدهم. تهران: انتشارات مروارید.
بهداروند، اکبر. ( 1367). تلواسه در عطش. تهران: انتشارات برگ.
ـــــــــــــ، (1390). عاشقانه‌ها، چاپ دوم. تهران: انتشارات نگاه.
پناهی(سمنانی)، محمداحمد. (1379). دوبیتی‌های بومی‌سرایان ایران. تهران: انتشارات سروش.
سنگری، محمدرضا. (1380). نقد و بررسی منظوم دفاع مقدس، ج1 تا 3. تهران، نشر پالیزان.
شمیسا، سیروس. ( 1387). سیر رباعی، چاپ سوم. تهران: انتشارات علم.
قزوه، علیرضا. (1373). شبلی و آتش. قم: انتشارات بهار.
ـــــــــــــ (1369). از نخلستان تا خیابان، چاپ دوم. تهران: نشر همراه.
محمودی، ثابت (سهیل). (1364). دریا در غدیر، تهران: انتشارات حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی.