نویسنده = محمدرضا عزیزی پور
تعداد مقالات: 2
1. بارقه‌هایی از ادبیات مقاومت در شعر علی فوده شاعر مقاومت فلسطین

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-12

مسعود باوان پوری؛ محمدرضا عزیزی پور؛ نرگس لرستانی


2. بن مایه‌های ادبیات مقاومت در شعر ابراهیم ابوطالب

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 27-42

محمدرضا عزیزی پور؛ مسعود باوان پوری؛ نرگس لرستانی


شماره‌های پیشین نشریه