کلیدواژه‌ها = فلسطین
تعداد مقالات: 4
1. جلوه‌های ادبیات پایداری‌ در شعر صالح محمود هواری

دوره 4، شماره 6، بهار و تابستان 1399، صفحه 13-26

مسعود باوان پوری؛ محسن پیشوایی علوی


2. نشانه‌شناسیِ هویت مکانی در سرزمین فلسطین «مثلثِ نمادینِ وطن، خانه و زن در شعرِ مقاومت»

دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1398، صفحه 15-28

سارا اکبری؛ محدثه جزائی؛ مهدی نجف زاده


3. بررسی و تحلیل محتوایی مجموعه داستان « أنا و جمانه » محمود شقیر

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 77-92

علیرضا شیخی؛ محسن محمدی


4. بارقه‌هایی از ادبیات مقاومت در شعر علی فوده شاعر مقاومت فلسطین

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-12

مسعود باوان پوری؛ محمدرضا عزیزی پور؛ نرگس لرستانی