کلیدواژه‌ها = بن‌مایه
تأملی در رمان جنگ و تعریف آن

دوره 5، شماره 8، فروردین 1400، صفحه 15-30

فاطمه حسینی اسحق آبادی؛ محمد پارسانسب؛ حسین بیات


بررسی بن‌مایه‌های همگون ادبیات پایداری در شعر احمد رامی و سیداشرف‌الدین گیلانی

دوره 2، شماره 3، مهر 1397، صفحه 113-130

رضا موسی آبادی؛ مهدی نوروز؛ بتول فخراسلام


بن مایه‌های ادبیات مقاومت در شعر ابراهیم ابوطالب

دوره 1، شماره 1، مهر 1396، صفحه 27-42

محمدرضا عزیزی پور؛ مسعود باوان پوری؛ نرگس لرستانی