کلیدواژه‌ها = شعر پایداری
بازتاب نهضت جنگل در شعر اسماعیل دهقان

دوره 4، شماره 6، فروردین 1399، صفحه 27-36

رحمان زارع؛ غلامرضا کافی


نمودهای اسطوره و زبان حماسی در شعر نصرالله مردانی

دوره 3، شماره 4، فروردین 1398، صفحه 127-144

برات محمدی؛ مریم حداد


تحلیل محتوایی شعر پایداری آلمان و شعر دفاع مقدس ایران

دوره 2، شماره 3، مهر 1397، صفحه 25-46

ساره زیرک؛ سپیده یگانه؛ ستاره جاویدان