کلیدواژه‌ها = دفاع مقدس
تعداد مقالات: 10
1. بسامد و گونه های بن مایه ادب پایداری در خاطره نگاشت "دا"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1399

عاطفه زندی


2. تحلیل ادبیات پایداری در مجموعه «عاشقانه روی مین» سروده اطهر قوامی

دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-14

سهراب سعیدی؛ فاطمه مدرسی


3. تأثیر تجربۀ زیسته بر ماهیت عناصر روایت (مطالعۀ موردی من زنده‌ام )

دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1398، صفحه 167-184

سوسن جبری؛ فرزانه هدایتی زاده


4. مؤلفه‌های پایداری در شعر طاهره صفارزاده و سپیده کاشانی

دوره 3، شماره 4، بهار و تابستان 1398، صفحه 145-158

مسعود باوان پوری؛ الهام ابراهیمی


5. بازتاب تلمیح و تشبیه به حضرت عباس(ع) در اشعار دفاع مقدس

دوره 3، شماره 4، بهار و تابستان 1398، صفحه 27-44

امیدوار مالملی


6. نمودهای اسطوره و زبان حماسی در شعر نصرالله مردانی

دوره 3، شماره 4، بهار و تابستان 1398، صفحه 127-144

برات محمدی؛ مریم حداد


7. تحلیل نقش نویسنده در خاطرات دیگر نگاشت دفاع مقدس (مطالعه موردی مجموعه خاطرات «دا»)

دوره 3، شماره 4، بهار و تابستان 1398، صفحه 99-112

اعظم عنقائی؛ احمد فروزانفر


8. بررسی زمان روایت در خاطره‌نگاشت «دا» بر اساس نظریه‌ی ژرار ژنت

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1397، صفحه 65-76

عاطفه زندی؛ حسین بیات


9. تحلیل مضمون ایثاردر سه اثر نمایشی ناشناخته دفاع مقدس

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 25-36

فرهاد کاکه رش؛ رقیه قلیزاده


10. نمادپردازی در ادبیات دفاع مقدس (مطالعه‌ی موردی: ده داستان برگزیدۀ کودک)

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 13-24

ابراهیم رنجبر؛ خدابخش اسداللهی؛ الهام زینالی