کلیدواژه‌ها = دفاع مقدس
تعداد مقالات: 10
1. بسامد و گونه های بن مایه ادب پایداری در خاطره نگاشت "دا"

دوره 4، شماره 6، بهار و تابستان 1399، صفحه 85-98

عاطفه زندی


2. تحلیل ادبیات پایداری در مجموعه «عاشقانه روی مین» سروده اطهر قوامی

دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-14

سهراب سعیدی؛ فاطمه مدرسی


3. تأثیر تجربۀ زیسته بر ماهیت عناصر روایت (مطالعۀ موردی من زنده‌ام )

دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1398، صفحه 167-184

سوسن جبری؛ فرزانه هدایتی زاده


4. بازتاب تلمیح و تشبیه به حضرت عباس(ع) در اشعار دفاع مقدس

دوره 3، شماره 4، بهار و تابستان 1398، صفحه 27-44

امیدوار مالملی


5. نمودهای اسطوره و زبان حماسی در شعر نصرالله مردانی

دوره 3، شماره 4، بهار و تابستان 1398، صفحه 127-144

برات محمدی؛ مریم حداد


6. مؤلفه‌های پایداری در شعر طاهره صفارزاده و سپیده کاشانی

دوره 3، شماره 4، بهار و تابستان 1398، صفحه 145-158

مسعود باوان پوری؛ الهام ابراهیمی


7. تحلیل نقش نویسنده در خاطرات دیگر نگاشت دفاع مقدس (مطالعه موردی مجموعه خاطرات «دا»)

دوره 3، شماره 4، بهار و تابستان 1398، صفحه 99-112

اعظم عنقائی؛ احمد فروزانفر


8. بررسی زمان روایت در خاطره‌نگاشت «دا» بر اساس نظریه‌ی ژرار ژنت

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1397، صفحه 65-76

عاطفه زندی؛ حسین بیات


9. تحلیل مضمون ایثاردر سه اثر نمایشی ناشناخته دفاع مقدس

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 25-36

فرهاد کاکه رش؛ رقیه قلیزاده


10. نمادپردازی در ادبیات دفاع مقدس (مطالعه‌ی موردی: ده داستان برگزیدۀ کودک)

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 13-24

ابراهیم رنجبر؛ خدابخش اسداللهی؛ الهام زینالی