بارقه‌هایی از ادبیات مقاومت در شعر علی فوده شاعر مقاومت فلسطین

دوره 2، شماره 2، فروردین 1397، صفحه 1-12

مسعود باوان پوری؛ محمدرضا عزیزی پور؛ نرگس لرستانی


بررسی ادبی و تاریخی داستان های برگزیده دربارة خرمشهر

دوره 2، شماره 3، مهر 1397، صفحه 1-12

زرین تاج واردی؛ سمیه شیخی


خوانش باختینی سه رمان جنگ: زمین سوخته، نخل‌های بی‌سر و پرسه در خاک غریبه

دوره 4، شماره 7، مهر 1399، صفحه 1-16

فاطمه حسینی اسحاق آبادی؛ محمد پارسانسب؛ حسین بیات


نمادپردازی در ادبیات دفاع مقدس (مطالعه‌ی موردی: ده داستان برگزیدۀ کودک)

دوره 2، شماره 2، فروردین 1397، صفحه 13-24

ابراهیم رنجبر؛ خدابخش اسداللهی؛ الهام زینالی


تأثیرگفتمان انقلاب اسلامی در ساخت و محتوای اشعار قیصرامین پور

دوره 2، شماره 3، مهر 1397، صفحه 13-24

محمدصادق بصیری؛ عنایت‌الله شریف‌پور؛ شمسیه میرزایی


جلوه‌های ادبیات پایداری‌ در شعر صالح محمود هواری

دوره 4، شماره 6، فروردین 1399، صفحه 13-26

مسعود باوان پوری؛ محسن پیشوایی علوی


واکاوی ویژگی‌های زبانی و محتوایی در شعر شاعران دفاع مقدس

دوره 3، شماره 4، فروردین 1398، صفحه 13-26

عزت خلیقی؛ سیّد محمّد علوی مقدّم


نشانه- ‌معناشناسی نظام‌های گفتمانی شَوِشی در «لالایی لیلی» اثرحسن بنی‌عامری

دوره 1، شماره 1، مهر 1396، صفحه 15-26

زهرا جلالی طحان زواره؛ شهلا خلیل اللهی


تأملی در رمان جنگ و تعریف آن

دوره 5، شماره 8، فروردین 1400، صفحه 15-30

فاطمه حسینی اسحق آبادی؛ محمد پارسانسب؛ حسین بیات


مؤلّفه‌های پایداری در کتاب فرنگیس

دوره 4، شماره 7، مهر 1399، صفحه 17-34

غلامرضا سالمیان؛ مریم عزتی


تحلیل مضمون ایثاردر سه اثر نمایشی ناشناخته دفاع مقدس

دوره 2، شماره 2، فروردین 1397، صفحه 25-36

فرهاد کاکه رش؛ رقیه قلیزاده


تحلیل محتوایی شعر پایداری آلمان و شعر دفاع مقدس ایران

دوره 2، شماره 3، مهر 1397، صفحه 25-46

ساره زیرک؛ سپیده یگانه؛ ستاره جاویدان


بن مایه‌های ادبیات مقاومت در شعر ابراهیم ابوطالب

دوره 1، شماره 1، مهر 1396، صفحه 27-42

محمدرضا عزیزی پور؛ مسعود باوان پوری؛ نرگس لرستانی


بازتاب نهضت جنگل در شعر اسماعیل دهقان

دوره 4، شماره 6، فروردین 1399، صفحه 27-36

رحمان زارع؛ غلامرضا کافی


بررسی تطبیقی رجز در شاهنامه و شعرِ دفاع مقدّس

دوره 3، شماره 5، مهر 1398، صفحه 29-44

فرهاد محمدی؛ محمد رضا سنگری


زن آرمانی و آرمان‌گرای رمان انقلاب اسلامی

دوره 5، شماره 8، فروردین 1400، صفحه 31-50

فریبا رحیمی؛ شاهرخ حکمت